medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Dnk

Godkjent trossamfunn etter lov om trudomssamfunn og ymist anna, lov-1969-06-13. Livssynssamfunn: Godkjent livssynssamfunn etter lov om tilskot til livssynssamfunn, lov-1981-06-12.