lang høyere utdanning

Fullført utdanning på universitets- og høgskolenivå på mer enn 4 år.