foreldre med barn under 19 år

Par med barn 0-6 år, par med barn 7-19 år og enslige forsørgere.