unge som bor med foreldre

Enslige 16-24 år som bor hos foreldre.