miljøvernområder

Miljøvernutgiftene er fordelt på 8 miljøvernområder (formålskategorier):

- Avløp og produksjonsvann og avløp

- Avfall

- Jord og grunnvann samt hav og havbunn

- Utslipp av klimagasser

- Andre utslipp til luft

- Biologisk mangfold og landskap

- Forskning og utvikling

- Andre miljøområder