olje- og gassutvinning

Olje- og gassutvinning = Næring 06 og 09.1 etter SN2007.