Fatale arbeidsulykker

Arbeidsulykker med dødelig utfall, også omtalt som dødsulykker.