hastegrad

Røde oppdrag (kjørekode 1) - Akutte oppdrag: Øyeblikkelig utrykning med blålys og sirene. Brukes ved livstruende skader og sykdommer.

Gule oppdrag (kjørekode 2) – Hasteoppdrag: Avvikles uten opphold, men uten bruk av blålys og sirene. Eksempel kan være bruddskader.

Grønne oppdrag (kjørekode 3) – Vanlige oppdrag: Avvikles uten særlig hast, for eksempel transport av pasient fra sykehus til hjemmet hvor pasienten må ligge på båre.