fire helseregioner

1. Helseregion Sør-Øst: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark,
    Aust-Agder og Vest-Agder

2. Helseregion Vest: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane

3. Helseregion Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

4. Helseregion Nord: Nordland, Troms, Finnmark