Overlevelsen

Et nyetablert foretak i år t har overlevd i år t+n (n>=1) hvis det hadde aktivitet i form av omsetning eller sysselsetting i t+n.