Innvandrere

Innvandrere er personer som er født i utlandet med utenlandsfødte foreldre, og som har fire utenlandsfødte besteforeldre.