Erfaring

Forskning på kompetanseområdet tilsier at sykepleiere med minst tre års relevant erfaring utøver sykepleie ut i fra et helhetsperspektiv og er i større grad i stand til å takle uforutsette situasjoner og er faglig dyktigere (Benner & Have, 1995). Ifølge denne kategoriseringen vil mesteparten av sykepleierne i figuren kunne karakteriseres som «erfarne» etter å ha jobbet i helsetjenesten i minst tre år, mens de med over fem års erfaring vil være «eksperter».