Næringer

I omtale av næringer refereres det til næringer etter norsk standard for næringsgruppering (SN2007). Populasjonen er relatert bare til de næringene som er tilknyttet helse. Andre næringer i denne gruppen tilsvarer sosialtjenester, blant annet barnehager. Disse er imidlertid ikke en del av populasjonen. Med andre næringer menes alle andre næringene som ikke er relatert til helsetjenesten. Mer informasjon finnes på SSBs nettsider under «Næringsstandard og næringskoder».