Egenkapitalandel

Egenkapitalandelen er egenkapital som andel av summen av gjeld og egenkapital per 31. desember.