Kortere fottur

Omfatter turer som varer mindre enn 3 timer.