Høyest utdanningsnivå

Universitet og høyskole, lang (4 år eller mer).