Straffegjennomføring med elektronisk kontroll

En ordning hvor ubetinget fengselsdom kan sones med fotlenke utenfor fengselsanstalt. Kan gis til domfelte idømt ubetinget fengselsstraff på inntil fire måneder (helgjennomføring), og fengslede med inntil fire måneder igjen til forventet prøveløslatelse (delgjennomføring). Også omtalt som «hjemmesoning med fotlenke». EK inngår dessverre ikke i statistikkene over antall fengslingsdager.