Seksuallovbrudd

Lovbruddsgruppen Seksuallovbrudd består av lovbruddstypene:

- Voldtekt, i alt

- Voldtekt, forsøk

- Seksuell omgang i overmaktsforhold

- Seksuell omgang, barn 14-15 år

- Seksuell omgang mellom nærstående

- Seksuell handling

- Seksuell krenkende adferd

- Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd