Kraftintensiv industri

Omfatter følgende næringer:

17.1 Produksjon av papirmasse, papir og papp

20.1 Produksjon av kjemiske råvarer

24.1 Produksjon av jern, stål og ferrolegeringer

24.4 Produksjon av ikke-jernholdige metaller.

Næringene i kraftintensiv industri forbruker betydelig mer elektrisk kraft i produksjonen enn resten av industrien. For mer om avgrensningen av begrepet kraftintensiv industri, se denne artikkelen.