offentlige foretak

Består av markedsbaserte virksomheter som eies eller på annen måte kontrolleres av det offentlige.