stats

Skatt til staten: Omfattar ordinær statsskatt, fellesskatt og skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar.