lovpålagte meklinger ved samlivsbrudd

Alle foreldre med felles barn under 16 år er pålagt å mekle ved separasjon/skilsmisse (ekteskapsloven) og ved samboerbrudd (barneloven). Meklingens formål er å komme fram til en avtale om foreldreansvaret, samværsretten eller om hvor barnet skal bo fast. Det legges vekt på "barnets beste"-prinsippet. En times mekling er obligatorisk, og det kan tilbys opp til syv timers gratis mekling.