Referanseuke

Hver person intervjues om sin tilknytning til arbeidsmarkedet i en nærmere spesifisert referanseuke.