Innvandrerbakgrunn

Personer med innvandrerbakgrunn er i denne artikkelen fellesbetegnelse på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer uten innvandrerbakgrunn omfatter alle som ikke tilhører gruppen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.