Hovedlovbrudd

Dersom en person er registrert som siktet for flere enn ett lovbrudd, klassifiseres den siktede ut fra hovedlovbruddet. Det vil si det lovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff. SSB publiserer også tabeller med alle siktede innenfor hver lovbruddsgruppe. Denne statistikken viser alle som er siktet for ett eller flere lovbrudd, og ikke kun dem med et hovedlovbrudd, innenfor hver av de ni spesifiserte lovbruddsgruppene.