De siste 12 månedene

De siste 12 månedene fra spørreundersøkelsen ble gjennomført i 2. kvartal 2017.