trafikkovertredelser

Lovbruddsgruppen Trafikkovertredelse består av lovbruddstypene:

- Veitrafikkovertredelse

- Annen transport- og trafikklovgivning

Ruspåvirket kjøring, også brudd på veitrafikklovens bestemmelser om promillekjøring, inngår som en type i lovbruddsgruppen Rusmiddellovbrudd og er ikke inkludert i Trafikkovertredelser. For de mindre alvorlige trafikkovertredelsene kan forenklet forelegg ilegges, og når dette blir straffen, anmeldes ikke overtredelsen. Disse mindre alvorlige overtredelsene inkluderes da ikke i statistikken over etterforskede lovbrudd, men er med i statistikken over straffereaksjoner.