annet vinningslovbrudd

Lovbruddsgruppen Annet vinningslovbrudd består av lovbruddstypene:

- Heleri og hvitvasking

- Bedrageri, i alt

- Underslag, i alt

- Økonomisk utroskap

- Korrupsjon og påvirkningshandel

- Regnskapsovertredelse

- Kreditorrelatert lovbrudd

- Skatt og avgift

- Tolloven

- Annet næringslivs- og økonomilovbrudd