rusmiddellovbrudd

Lovbruddsgruppen Rusmiddellovbrudd består av lovbruddstypene:

- Narkotikalovbrudd

- Doping

- Ruspåvirket kjøring

- Alkoholovertredelse, i alt

- Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd