Gjennomsnittlig månedslønn

Gjennomsnittlig månedslønn: Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna. Månedslønna for deltidsansatte er omregnet slik at den kan sammenlignes med månedslønna for heltidsansatte.

Gjennomsnittslønna (aritmetisk gjennomsnitt) beregnes ved å summere alle lønnsbeløpene og dividere med antall observasjoner i gruppa.