Norskfødte med innvandrerforeldre

Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge med utenlandsfødte foreldre, og som har fire utenlandsfødte besteforeldre.