Ferrolegeringer

En fellesbetegnelse på legeringer (blandinger) av jern med andre metaller og halvmetaller. De viktigste ferrolegeringer er ferromangan og ferrosilisium.