Innsatsvare

Varer som brukes som innsatsfaktorer i produksjonen av andre varer.