Dekomponeringsanalyse

Dekomponeringsanalyse: utføres med en metode som gjør at man kan identifisere og tallfeste endringen i kraftforbruket i ulike næringer ut fra tre effekter:

- endring i andel av samlet produksjonsverdi (næringsstruktur-effekten)

- endring i total produksjonsverdi (aktivitet-effekten)

- endring i kraftforbruk per krone (energiintensitet-effekten)

Resultatene av dekomponeringen viser hvilken endring disse effektene isolert sett ville hatt på kraftforbruket.