Driftsmarginen

Driftsmarginen er driftsresultat i prosent av driftsinntektene.