Totalrentabilitet

Totalrentabilitet er ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum egenkapital og gjeld per 31. desember.