Resultatgraden

Resultatgraden er ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.