Ukjent

Mangel på informasjon om ulykkestype skyldes enten at arbeidsgiver ikke oppgir informasjonen i meldeskjema til NAV, eller at informasjon ikke lar seg tolke og verifisere ved skjemagjennomgang.