Elektrisitet, vann, og renovasjon

Består av næringene Elektrisitets-, gass-, damp-, og varmtvannsforsyning; uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann; oppsamling og behandling av avløpsvann; innsamling, behandling, disponering, og gjenvinning av avfall; miljørydding, miljørensing, og lignende virksomhet.