Ordinære tiltaksdeltakere

Ordinære tiltaksdeltakere er helt ledige som ved opptellingstidspunktet deltar på ordinære tiltak. De ordinære arbeidsmarkedstiltakene omfatter følgende tiltakstyper: lønnstilskudd, arbeidspraksis, opplæring (AMO-kurs), midlertidige sysselsettingstiltak samt forsøkstiltak og andre tiltak.