Utsatthet i egen bostedskommune

For at offeret skal regnes som utsatt i egen bostedskommune må bosted og gjerningssted være registrert med en gyldig kommuneverdi, og at bostedskommunen og gjerningskommunen er identiske.