Husholdning

En husholdning består av personer som er bosatt i samme bolig.