standardiserte

Standardisering av prøveresultater blir ofte brukt som metode for å sammenligne testresultater med ulik skala med hverandre. I dette tilfelle ble det gjort ved å konvertere den opprinnelige skalaen til en ny skala med 50 i gjennomsnitt og 10 som standardavvik.