kabotasjekj√łring

Pålessing og avlessing skjer i samme land, og i et annet land enn der lastebilen er registrert.