Innvandrere

Personer født i utlandet av to utenlandskfødte foreldre.