Trygdemottakere

Husholdninger der hovedinntektstakeren fikk mer enn halvparten av sin totale inntekt fra folketrygden.