Sosialhjelpshusholdninger

Husholdning der hovedinntektstaker har mottatt minst 1000 kroner i sosialhjelp i løpet av inntektsåret.