Husholdninger med lavest inntekt

Inntekten er justert for stordriftsfordeler. Se Om statistikken for nærmere forklaring.