boforhold basert på administrative registre

SSB publiserer også en statistikk om boforhold basert på levekårsundersøkelsen (https://www.ssb.no/bo/).