bostøttehusholdninger

Husholdning som har mottatt bostøtte i løpet av inntektsåret.